શેરબજારમાં ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત ૫૯૨૦૦ સેન્સેક્સ પાર

મુંબઈ, તા.૧૬

અમેરિકાનાં શેરબજાર તેજી સાથે બંધ થયાં હતાં. ડાઉ જોન્સ ૦.૬૮ ટકાની મજબૂતાઈ સાથે ૩૪૮૧૪ પર બંધ થયો હતો. નેસ્ડેક ૦.૮૨ ટકા વધી ૧૫૧૬૧ અને જીશ્ઁ ૫૦૦ ૦.૮૫ ટકાની તેજીની સાથે ૪૪૮૦ પર બં...

અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

અમદાવાદ, તા.૧૬

નામ       ઓછોભાવ           વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા      &...

અમદાવાદ ખાંડ બજાર

અમદાવાદ, તા.૧૬

નામ       ઓછોભાવ           વધુભાવ

અમદાવાદ મધ્યમ   ૩૯૦૦   ૪૦૦૦<...

અમદાવાદ તેલ બજાર

અમદાવાદ, તા.૧૬

સીંગતેલ જૂના       ૨૫૫૦   -

સીંગતેલ નવા        ૨૬૫૦   ૨૭૧૦

કપાસિયા...

આર્થિક મોરચે પ્રોત્સાહક અહેવાલો અને કોરોના સંક્રમણની ત્રીજી લહેર હાલ ચિંતાજનક નહીં રહેવાના અહેવાલે ભારતીય શેરબજારમા ઐતિહાસિક તેજી યથાવત્…!!

રોકાણકાર મિત્રો, આનંદ ને...!! તા.૧૬.૦૯.૨૦૨૧ ના રોજ.....

સેન્સેક્સ :- ઇન્ટ્રા ડે ટ્રેડીંગની શરૂઆતે બીએસઇ સેન્સેક્સ આગલા બંધ ૫૮૭૨૩.૨૦ સામે ૫૮૮૮૧.૦૪ પોઈન્ટના મથાળેથી ખુલીને ૫૮૭૦૦.૫૦ પોઈન્ટના...

સ્વચ્છ હવાથી આર્થિક લાભો

એક ડોલરના રોકાણથી ૩૦ ડોલરનો લાભ છે

સ્વચ્છ હવાને તમામ દેશો સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને આગળ વધે તે જરૂરી છે. કારણ કે સ્વચ્છ હવાના આર્થિક લાભ માત્ર સારા આરોગ્યની ખાતરી જ નથી. બલ્કે અન્ય શ્રેણી...

અ’વાદ સોના-ચાંદી બજાર

અમદાવાદ, તા.૧૫

નામ       ઓછોભાવ           વધુભાવ

ચાંદી ચોરસા      &...

અમદાવાદ ખાંડ બજાર

અમદાવાદ, તા.૧૫

નામ       ઓછોભાવ           વધુભાવ

અમદાવાદ મધ્યમ   ૩૯૦૦   ૪૦૦૦<...